Tukea - Koulutusta - Ohjausta

Tavoitteemme on päihde- ja mielenterveysongelmaisten tukeminen luovimmalla tavalla, keskustelun ja kokemuksen jakamisen avulla. 

Koko Suomen kattavan tukiverkoston rakentaminen ja uusien kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen.

Säännöllisten tapahtumien järjestäminen useilla eri paikkakunnilla, joiden kautta ihmisillä olisi matalampi kynnys lähestyä meitä henkilökohtaisesti.