Ruohonjuuritasolta

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tukeminen luovimmalla tavalla sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Maailmassa tapahtuvien ilmiöiden ja uuden teknologian esiin tuonti

Koko Suomen kattava tukiverkon/tukipuhelinjärjestelmän rakentaminen ruohonjuuritasolla